Początek
 
 

 

Układ Słoneczny

Wszechświat

Gwiazdy

Galaktyki

Droga Mleczna
 
 

 

Galeria

Słowniczek
 
 

 
 
 
 
     

 

 


Saturn, jest drugą pod względem wielkości planetę w Układzie Słonecznym. Jednego obiegu wokół Słońcan, Saturn dokonuje w ciągu 29,46 roku w średniej odległości 9,5 j.a. z prędkością 9,65 km/s. Szybki obrót (10h i 14m) sprawia, że Saturn jest spłaszczony na biegunach. Saturn ma najniższą gęstość wśród planet Układu Słonecznego. Jego gęstość, która wynosi 0,705 g/cm3, jest mniejsza od gęstości wody, dlatego też gdyby udało się "wsadzić" Saturna do ogromnego zbiornika wody, Saturn by po nim pływał.
 
 
 

 

 


Ziemia jest trzecią, licząc od słońca planetą Układu Słonecznego. Pod względem wielkości zajmuje 5 miejsce w układzie. Atmosfera ziemska jest utworzona niemal wyłącznie z gazów. Pod względem chemicznym atmosfera ziemska składa się przede wszystkim z: azotu (77%), tlenu (21%), argonu (1%) i pary wodnej (ok.1%) oraz dwutlenku węgla, neonu, helu, kryptonu, a także innych gazów, których łączna ilość pod względem objętościowym nie przekracza 0,04%.